Fixture

Tumble RFC | Womens 20 - 17 Clwb Rygbi Cymry Caerdydd RFC | Womens
Alaw Hughes
Try 2
Angharad Williams
Try 1
Gemma Sugden
Try 1

Match Report
26 September 2019 / Team News

Piod Pinc win thriller v CRCC

First home game of the season, a week later than originally planned, but always a pleasure to play CRCC. Unfortunately, we fell victim to the same fate as our first game against Hawks and CRCC kick off only to collect the ball and score their first try within the first couple of minutes.

Piods respond, this looks familiar, and Gemma runs in her first ever try in the corner. Conversion in unsuccessful and the score stands at 5-7. 30 mins will pass before we see our next points as the spectators enjoy the most evenly matched game to date. Neither team seems able to get the better of the other. Scrums hold strong, both teams win their own line outs, and speedy backs aren’t given the space to run. We hold them out for 30 minutes, but the smallest of slithers opens up for rapid CRCC full back Mirain and she scores in the corner, conversion unsuccessful, score 5-12. 

Second half sees a repeat of not only the first half but of the Hawks game as Mirain scores her hatrick within 2 minutes of the whistle! Piods respond, and it’s no.8 Polo that finally, after coming close so many times during the game, crosses the line to bring us within reach again, score stands at 10-17. After all the excitement, it all settles again, and for 20 minutes we battle head to head, with neither team giving anything away. Until CRCC have possession on their own try line and loose pass bounces, Alaw reads it well gathers and dives for the line. Conversion missed, 15-17.

With just two points in it, our captain Tina’s words of encouragement echo around the pitch as the team make their way back to the half way line to go again. We are within touching distance of a win, and a win at home at Parc y Mynydd Mawr.

75mins on the clock and Piods are still in the attacking22, but there seems to be no way through the CRCC defence, the screams from the crowds are deafening. Whits gathers the ball from the base of a ruck, chips it, lucky bounce and fly half Alaw gathers and dives over the line for her second try of the game.

The 5 minutes that followed that try are the longest in Piod Pinc history! CRCC make their way back down to our try line and camp out. We defend, defend, defend. The ball is turned over a number of times as forward Charly Warly who makes her first appearance for Piod Pinc and Polo steal the ball only to have it stolen back.

80 minutes come and go and CRCC still come, relentlessly. The ball somehow ends in the hands of our centre Bambi, and the crowds scream for her to kick it out, she eventually does after teasing us and the final whistle is blown. Final score 20-17.

 

Gêm gartref gyntaf y tymor, wythnos yn hwyrach na wedi’i drefnu yn wreiddiol, ond bob amser yn bleser chwarae CRCC. Yn anffodus, fe wnaethon ni ddioddef yr un dynged â'n gêm gyntaf yn erbyn y Hawks wrth i CRCC cymryd y gic gyntaf, ei chasglu a sgorio o fewn yr ychydig funudau cyntaf.

Mae’r Poids yn ymateb, mae hyn yn edrych yn gyfarwydd, ac mae Gemma yn rhedeg mewn ei chais cyntaf erioed yn y gornel. Trosiad yn aflwyddiannus a'r sgôr yn 5-7. Bydd 30 munud yn pasio cyn i ni weld ein pwyntiau nesaf wrth i'r gwylwyr fwynhau'r gêm fwyaf cyfartal hyd yma. Mae'n ymddangos nad yw'r naill dîm yn gallu cael y gorau o'r llall. Mae sgrymiau'n dal yn gryf, mae'r ddau dîm yn ennill eu leinau eu hunain, ac nid yw cefnwyr cyflym yn cael lle i redeg. Rydyn ni'n eu dal allan am 30 munud, ond mae'r bwlch lleiaf yn agor i gefnwr cyflym CRCC, Mirain ac mae hi'n sgorio yn y gornel, trosiad yn aflwyddiannus, sgôr 5-12.

Mae'r ail hanner yn gweld ailadrodd nid yn unig yr hanner cyntaf ond o gêm y Hawks wrth i Mirain sgorio’i hatrick o fewn 2 funud i'r chwiban! Mae Piod Pinc yn ymated, a rhif 8 Polo sydd o’r diwedd, ar ôl dod yn agos cymaint o weithiau yn ystod y gêm sydd yn croesi’r llinell i ddod â ni o fewn cyrraedd eto, sgôr 10-17. Wedi'r holl gyffro, mae'r cyfan yn setlo eto, ac am 20 munud rydyn ni'n brwydro ben i ben, gyda naill dîm yn rhoi unrhyw beth i ffwrdd. Hyd nes y bydd gan CRCC feddiant ar eu llinell gais eu hunain a’r bas yn mynd yn rhydd, mae Alaw yn ei darllen ei chasglu ac yn plymio ar gyfer y llinell. Methwyd y drosiad, 15-17.

Gyda dau bwynt yn unig ynddo, mae geiriau anogaeth ein capten Tina yn atseinio o amgylch y cae wrth i’r tîm wneud eu ffordd yn ôl i’r llinell hanner ffordd i fynd eto. Rydyn ni o fewn pellter cyffwrdd i fuddugoliaeth, a buddugoliaeth gartref ym Mharc y Mynydd Mawr.

Mae 75 munud ar y cloc a’r Piods dal i fod yn yr attacking 22, ond ymddengys nad oes unrhyw ffordd trwy amddiffynfa CRCC, mae'r sgrechiadau o'r torfeydd yn fyddarol. Mae Whits yn casglu'r bêl o waelod ryc, ei gicio, mae’r bowns yn lwcus a’r maswr Alaw sydd yna i’w chasglu a phlymio dros y llinell ar gyfer ei hail gais o'r gêm, sgôr 20-17.

Y 5 munud a ddilynodd y cais hwnnw yw'r hiraf yn hanes y Piod Pinc! Mae CRCC yn gwneud eu ffordd yn ôl i lawr i'n llinell gais ac yn gwrthod gadel. Rydym yn amddiffyn, amddiffyn, amddiffyn. Mae'r bêl yn cael ei throi drosodd sawl gwaith wrth i'r blaenwr Charly Warly sy'n gwneud ei hymddangosiad cyntaf i Piod Pinc a Polo ddwyn y bêl dim ond iddo gael ei ddwyn yn ôl.

Mae 80 munud yn mynd a dod ac mae CRCC yn dal i ddod, yn ddidrugaredd. Mae'r bêl rywsut yn gorffen yn nwylo ein canolwr Bambi, ac mae'r torfeydd yn sgrechian iddi ei chicio allan, mae hi'n gwneud yn y pen draw ac mae'r chwiban olaf yn cael ei chwythu. Sgôr derfynol 20-17.

 

Players
Gallery

There doesn't appear to be any tagged photos.

Upload and Tag Photos