News

09 April 2023 / Club News

125th Anniversary Legacy Project / Prosiect Gwaddol 125 Mlynedd

As part of our 125th Anniversary celebrations we are looking at improving our facilities at Parc y Mynydd Mawr for the benefit of the club and the community.

As the first stage of the process please complete our initial consultation survey and share the links within the community:

English: https://www.surveymonkey.co.uk/r/K6GNX3K

We will be back soon with the second stage of the consultation process.

The more responses we have to show the need and support for this project within the community the better our chances of being successful at the grant application stage.

Keep checking our social media pages and website (Tumble.rfc.wales) for updates.

 

Fel rhan o’n dathliadau 125 mlwyddiant rydym yn edrych ar wella ein cyfleusterau ym Mharc y Mynydd Mawr er budd y clwb a’r gymuned.

Fel cam cyntaf y broses cwblhewch ein harolwg ymgynghori cychwynnol a rhannwch y cysylltiadau o fewn y gymuned os gwelwch yn dda:

Cymraeg: https://www.surveymonkey.co.uk/r/9NM5JHD

Byddwn yn ôl yn fuan gydag ail gam y broses ymgynghori.

Po fwyaf o ymatebion sydd gennym i ddangos yr angen a'r gefnogaeth i'r prosiect hwn o fewn y gymuned, y gorau fydd ein siawns o fod yn llwyddiannus yn y cam ymgeisio am grant.

Daliwch ati i wirio ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol a’n gwefan (Tumble.rfc.wales) am ddiweddariadau.

There doesn't appear to be any tagged photos.

Upload and Tag Photos

Comment
You must be signed in to add comments
Comments